Love og regler for lystfiskeri

- mindstemål -


Aborre 20 cm
Gedde - i ferskvand 40 cm
Gedde - i saltvand 60 cm
Helt 36 cm
Helt - i Ringkøbing Fjord 34 cm
Hvilling 23 cm
Ising 25 cm
Ising - Skærising 28 cm
Kuller - Skagerak, Kattegat, Nordsøen 32 cm
Kuller - Østersøen og bælterne 35 cm
Kulmule 40 cm
Laks 60 cm
Mørksej 40 cm
Pigvar 30 cm
Rødspætte 27 cm
Rødtunge 26 cm
Sandart 50 cm
Sej 40 cm
Sej - Mørksej 40 cm
Skrubbe 26 cm
Sletvar 30 cm
Stalling 33 cm
Søtunge 25 cm
Torsk - Nordsøen og Skagerak 40 cm
Torsk - Kattegat og Limfjorden 35 cm
Torsk - Østersøen og Bælterne 38 cm
Ørred - Havørred 40 cm
Ørred - Sø-ørred 40 cm
Ørred - Bækørred 30 cm
Ål - i ferskvand 45 cm
Ål - i Limfjorden 38 cm
Ål - i øvrige farvande 36 cm


Denne havørred har ingen problemer med mindstemål

 

Kan det fangne ikke opfylde mindstemålene
skal det ud igen

 

                       

Nogen er for store           og          nogen er for små